Hej! Välkommen till NORDA Advisory.

Vi är ett boutique consulting firm, specialiserat på drift och teknik som kombinerar bästa praxis, metoder och verktyg med skandinavisk ledarstil.

Vi stöttar våra kunder från val av lösning och integratör till ledning av affärsprocesser, ledning av turnaround och stöd till PMO. Projektledning kompletterar vår tjänsteportfölj.

Bland våra kunder finns stora och små företag i DACH-regionen och Skandinavien.

Antje-Kathrin Schumann

Vårt tillvägagångssätt är alltid baserat på bästa praxis, metodiskt och verktygsbaserat samt strukturerat och med höga kvalitetsstandarder.

Den skandinaviska ledarstilen återspeglas framför allt i hur vi kommunicerar och samarbete.

Det som särskiljer oss

NORDA-konceptet

Vi tror på relationer och respektfullt samarbete. För oss börjar det med att lyssna.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra medarbetare kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Förtroende

Långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer är viktiga för oss.

Vi vill att du ska lysa på första parkett. Vi gillar att arbeta i bakgrunden, sätta dig i förgrunden och få dig att se bra ut.

I gengäld vill vi att vi ska arbeta tillsammans och njuta av vårt arbete.

Objektivitet, integritet och oberoende

Vi ger dig objektiva och oberoende råd.

Därför ingår vi inga allianser eller partnerskap med tekniktillverkare.

Våra konsulter är bekanta, erfarna eller certifierade med den relevanta tekniken.

Professionalism

Vi har kanaliserat vår mångåriga expertis och erfarenhet till en egenutvecklad metodologisk verktygslåda med riktmärken, bästa praxis och tillgångar.

Dessa används i varje projekt.

På så sätt kan vi genomföra projekt snabbare, mer kostnadseffektivt och med högre kvalitet.

Expertis och erfarenhet

Under de senaste 20 åren har vi framgångsrikt hanterat och genomfört 100+ projekt inom områdena CRM, ERP och HR.

Problem uppstår under projektens gång. Vi tar itu med dessa i ett tidigt skede och utan dröjsmål. Vi hittar en lösning på varje problem tillsammans.

Vill du hålla kontakten med oss?