Våra konsulttjänster för dig

NORDA Advisory hjälper dig att uppnå operativ och teknisk excellens och därmed på ett hållbart sätt framtidssäkra dina affärsprocesser och tekniker. Vi följer dig i varje projektfas, utvecklar skräddarsydda lösningar baserade på våra tillgångar, bästa praxis och riktmärken och arbetar nära dig på alla nivåer.

Vi hjälper er att uppnå era mål när det gäller verksamhet och teknik.

Vi hjälper dig att bygga upp den kompetens som krävs inom ditt företag.

Just Do It!”

NIKE

Projektledning

Program- och projektledning, interim projektledning eller coachning baserat på vår metodik ”The Method” – över hela löptiden, enskilda faser eller selektivt.

 • Uppbyggnad av projektkontor, projektstrategi, metodik och mallar samt projekthandbok
 • Budget och projektstyrning
 • Omfattning, problem och riskhantering
 • Projektplanering, statusrapportering och kvalitetssäkring
 • Projektorganisation, roller och ansvar samt teamkommunikation
 • Intressentanalys och hantering av intressenter
Picture Project Management
PMO

Stöd till PMO

Stödja projektledningskontoret i arbetet med att fastställa och upprätthålla standarder för projektledning.

 • Resursförvaltning
 • Projektkontroll och rapportering
 • Dokumenthantering
 • Administration
 • Inskolning

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra medarbetare kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Ledning av turnaround

Ledning av turnaround handlar om att få ett misslyckat projekt på rätt spår igen, t.ex. genom att minska omfattningen eller på andra sätt.

Baserat på vår erfarenhet har vi definierat en metod för Project Turnaround som består av följande 12 byggstenar:

 • Tillvägagångssätt och metod för ledning av turnaround
 • Minskning av omfattningen till minimum
 • Omplanering av projekt
 • Kvalitetsgrindar och kriterier
 • Resursanpassning eller som en sista utväg byte av integratör
 • Projekt paus
 • Möjliggörande av resurser
 • Utveckling av resurser
 • Kommunikation
 • Strikt genomförande
 • Strict execution

 • Upptrappning
Turnaround Management
turnaroundblocks
BPM1

Ledning av affärsprocesser

Vi analyserar, utformar och omarbetar affärsprocesser baserat på vår metodik ”The Method” och vårt best-practice-bibliotek för affärsprocesser.

Biblioteket med best practice-affärsprocesser finns tillgängligt för 9 funktioner, 11 affärsscenarier och 126 affärsprocesser.

For each business scenario there is a best-practice end-to-end business process, for each business process there is a best-practice business process flow.

Val av lösning

Definiera krav baserat på vårt best-practice-kravregister, välj lämpliga lösningar baserat på vårt best-practice-lösningsregister och utforma lösningar.

Repository för best practice-krav innehåller över 2000 krav och är tillgängligt för 9 funktioner, 11 affärsscenarier och 126 affärsprocesser.

Repertoaren med bästa praxis-lösningar innehåller 500+ lösningar och är tillgänglig för affärsprocesshantering, CRM, ERP, Experience Management, HR, marknadsföring, Process Mining, Service Management, testautomatisering, testhantering och försäljning.

Picture Solution Selection
Picture Integrator Selection

Val av integratör

Val av lämpliga integratörer baserat på vårt best-practice-register över integratörer

 • RfI- och RfP-dokument
 • Kortlista över integratörer baserat på vårt bästa praxis integrator repository
 • Hantering av RfI- och RfP-processer

 

Repertoaren av integratörer med bästa praxis innehåller 250+ integratörer.

Vill du hålla kontakten med oss?