Våra branscher för dig

NORDA Advisorys erfarenhet och expertis täcker fyra branscher. Vi har byggt upp djupgående kunskaper genom att arbeta med företag och medelstora företag i DACH-regionen och Skandinavien. Vi förstår branscherna och deras individuella utmaningar. Detta gör det möjligt för oss att lyfta fram bästa praxis både inom och mellan branscher.

Vi hjälper dig att uppnå dina mål när det gäller verksamhet och teknik.

Picture Logistics

Logistik

Vi har ett nära samarbete med våra kunder – från marknadsledande CEP-tjänsteleverantörer till intern logistik – inom följande områden

  • Operativa processer: Vi omprövar helt era operativa processer baserat på riktmärken, bästa praxis och våra branschspecifika tillgångar – från kundanskaffning till redovisning. Som ett resultat frigör vi tillväxtpotential, minskar kostnaderna och stöder ett framgångsrikt genomförande av din affärsstrategi.
  • Teknik: Sedan vi grundades har teknikrådgivning varit vår kärnverksamhet. Tillsammans med dig utvecklar vi hållbara IT-strategier, IT-systemlandskap och väljer val av lösning och val av integratör enligt vår vägledda metodik.

Industry Fact Sheets

De senaste trenderna, drivkrafterna och utmaningarna

Logistics CEP Fact Sheet
Logi

Publikationer

Den senaste artikeln om ämnet logistik

Manufacturing

Vi har ett nära samarbete med våra kunder inom följande områden

  • Operativa processer: Vi omprövar helt era operativa processer baserat på riktmärken, bästa praxis och våra branschspecifika tillgångar – från kundanskaffning till redovisning. Som ett resultat frigör vi tillväxtpotential, minskar kostnaderna och stöder ett framgångsrikt genomförande av din affärsstrategi.
  • Teknik: Sedan vi grundades har teknikrådgivning varit vår kärnverksamhet. Tillsammans med dig utvecklar vi hållbara IT-strategier, IT-systemlandskap och väljer val av lösning och val av integratör enligt vår vägledda metodik.
Picture Manufacturing

Industry Fact Sheets

De senaste trenderna, drivkrafterna och utmaningarna

Manufacturing Fact Sheer

Publikationer

Den senaste artikeln om ämnet manufacturing

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra medarbetare kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Fastigheter

Vi har ett nära samarbete med våra kunder – från marknadsledande företag inom kapitalförvaltning, projektutveckling och investment management till fullserviceleverantörer av fastighetstjänster – inom följande områden.

  • Operativa processer: Vi omprövar helt era operativa processer baserat på riktmärken, bästa praxis och våra branschspecifika tillgångar – från kundanskaffning till redovisning. Som ett resultat frigör vi tillväxtpotential, minskar kostnaderna och stöder ett framgångsrikt genomförande av din affärsstrategi.
  • Teknik: Sedan vi grundades har teknikrådgivning varit vår kärnverksamhet. Tillsammans med dig utvecklar vi hållbara IT-strategier, IT-systemlandskap och väljer val av lösning och val av integratör enligt vår vägledda metodik.

Industry Fact Sheets

De senaste trenderna, drivkrafterna och utmaningarna

Re

Publikationer

Den senaste artikeln om ämnet fastigheter

Energi

Vi har ett nära samarbete med våra kunder – från traditionella energileverantörer till grupper inom förnybar energi – inom följande områden

  • Operativa processer: Vi omprövar helt era operativa processer baserat på riktmärken, bästa praxis och våra branschspecifika tillgångar – från kundanskaffning till redovisning. Som ett resultat frigör vi tillväxtpotential, minskar kostnaderna och stöder ett framgångsrikt genomförande av din affärsstrategi.
  • Teknik: Sedan vi grundades har teknikrådgivning varit vår kärnverksamhet. Tillsammans med dig utvecklar vi hållbara IT-strategier, IT-systemlandskap och väljer val av lösning och val av integratör enligt vår vägledda metodik.
Picture Utilities 1.2

Industry Fact Sheets

De senaste trenderna, drivkrafterna och utmaningarna

Utilities Energy Suppliers Fact Sheet

Publikationer

Den senaste artikeln om ämnet energi

Vill du hålla kontakten med oss?