Hur utför man statushantering på ett framgångsrikt sätt?

Genom att följa vår beprövade metod. Läs mer här: ⬇️

För 2 veckor sedan inledde vi vår 6-veckors programledningsutmaning. Det första avsnittet handlade om programplanering. Det andra avsnittet handlade om statushantering. Tack till alla deltagare, det var väldigt roligt.

Följ med oss nästa vecka. Episod 3 kommer att handla om problem- och riskhantering: https://lnkd.in/e4BJmmt3

📣 Våra bästa metoder från tidigare program är :

1️⃣ Ett statusmöte handlar om att förstå programmets och projektens status på hög nivå och att kunna styra och vägleda dem. Det handlar inte om att ta ett kafferep eller diskutera tekniska lösningar.

2️⃣ Statusrapporteringen omfattar uppföljning av framsteg, faktiskt utfall jämfört med plan, budgetförbrukning, faktiskt utfall jämfört med plan, tid, kvalitet, resurser, puls, omfattning, problem och risker, eskaleringar (alternativ med för- och nackdelar och rekommendationer).

3️⃣ Statusmöten äger rum regelbundet, samma tid, samma plats. Ställ aldrig in ett statusmöte. Skjut upp statusmöten endast i undantagsfall.

4️⃣ Protokoll bör upprättas av samma person för att garantera enhetlighet i skrivande och uppföljning. Protokollet bör distribueras samma dag och justeras inom 2-3 dagar.

Står du inför samma utmaningar? Letar du efter en PMO-support som känner till bästa praxis, metoder och verktyg och som kan samordna dig och din integratör och göra programmet eller projektet mer framgångsrikt? Skicka mig ett direktmeddelande (DM) för att diskutera alternativen.

#businesstransformation #programmanagement #statusmanagement #microsoftdynamics #saps4hana